Rosanna Gunnarsson om att skapa en plats

Att skapa en plats

Rosanna Gunnarsson

så är behovet enormt av en plats där olika genres, generationer och yrkesutövande inom musik kan mötas, samtala, repa, jobba och spela. Många pratar ofta om tonsättaryrket som väldigt ensamt, vilket jag till stora delar upplever som sant, men jag förstår inte varför det måste vara så. Jag tror inte att du automatiskt gillar att arbeta isolerat bara för att du råkar komponera musik (det finns garanterat exempel på det, men jag tror inte att det gäller alla). Många, mig själv inkluderat, tar varje chans det går till att träffa kollegor, samarbeta och ingå i konstellationer med olika yrkesgrupper. Skulle det skapas en plats där det samarbetet underlättas och sker mer naturligt tror jag att det inte skulle vara en tillgång bara för enskilda musiker och tonsättare - utan för Stockholms musikliv och utveckling i stort då fler musikaliska möten faktiskt skulle bli av. 

   Det finns också ett stort behov av att kunna etablera fler och större utbyten över landsgränser. Att göra det enkelt att bjuda in en ensemble eller tonsättare från andra länder att ha konserter med eller workshops. Dels för att få musikalisk input men också möjlighet att i vår tur sprida svensk musik utomlands. Jag ser även en publik aspekt i att det vore fantastiskt som konsument av musikaliska upplevelser att kunna ha en naturlig plats att alltid besöka där framåtanda, intressanta möten, musikalisk bredd och kunnande står i centrum.

   I lite mer än ett år har jag jobbat som frilansade tonsattare inom det fria musiklivet. Det har varit lärorikt på flera olika satt, utvecklande, spännande, härdande, och framförallt lett till många frågeställningar och funderingar. En av dessa har varit behovet av en plats att samlas och möta dels musiker, men också andra tonsättare utanför institutioner och lärosäten. När jag fortfarande gick på musikhögskolan hade vi en naturlig sådan plats som kallades för ”ljusgården” (nu är det nytt hus med nya samlingsplatser, men då var det ljusgården som gällde). Där kunde man rycka tag i t ex en cellist som passerade bordet där man åt lunch och fråga den där snabba funderingen kring en specifik stråkteknik, eller en äldre kollega om tips kring inställningar i studion etc. Helt enkelt hade vi tillgång till varandra över genrer, titlar och kunskapsområden. Och det är egentligen avsaknaden av den platsen som har utmärkt det här året, mitt första inom det fria musiklivet. 

   När jag fick berättat för mig om idéen att skapa ”Stockholm Art Music Center” och om jag ville vara en del av styrelsen så var svaret självklart - JA! För min del

   Ensemblen och tonsättarna arbetar i den här turnén med som de själva säger: "objekt - spel på saker som inte är musikinstrument", eller som ensemblen har beskrivit den: "music for non-instrument objects, both amplified and digital". Det blir en spännande kväll med den senaste musiken från den internationella konstmusikscenen.

Fylkingen den 21/9 kl 20.00 Torkel Knutssonsgatan 2

100 kr i entré.

STOCKHOLM ART

MUSIC CENTER


Samlingspunkt för konstmusiken i Stockholm