Projekt

Projekt

SAMC Live - en ny konsertserie


   Stockholm Art Music Center startar en ny konsertserie som kommer att fokusera på olika teman under ett halvår. Första temat är konstmusik, elektronik och slagverk. Under hösten 2019 kommer SAMC att presentera konserter med fokus på ny musik med inriktning mot slagverk och elektronik. Stockholm Art Music Center är och ska arbeta internationellt varför det är passande att denna nya satsning inleds med ett internationellt samarbete. Från Canada kommer slagverksensemblen Architek Percussion Ensemble och tonsättaren James O'Callaghan, från Norge tonsättaren Gyrild Nordal Kaldestad och den svenska tonsättaren Fredrik Gran.

Architek Percussion Ensemble

Tonsättarna

Gyrild Nordal Kaldestad

James O'Callaghan

photo by Anna Van Kooij

Fredrik Gran

   Ensemblen och tonsättarna arbetar i den här turnén med som de själva säger: "objekt - spel på saker som inte är musikinstrument", eller som ensemblen har beskrivit den: "music for non-instrument objects, both amplified and digital". Det blir en spännande kväll med den senaste musiken från den internationella konstmusikscenen.

Fylkingen den 21/9 kl 20.00 Torkel Knutssonsgatan 2

100 kr i entré.

Arbete för konstmusiken i Stockholm


   Stockholm Art Music Center vill samla medlemmar som brinner för den nya konstmusiken och arbeta för dess synlighet i det Stockholmska kulturlivet. SAMC arbetar med idéer om seminarier, konserter, workshops mm. Detta är ett arbete som ännu är i sin linda, där det finns många möjligheter att utveckla sina idéer som medlem.

Musikens hus


Att skapa ett Musikens Hus i Stockholm.


Stockholm Art Music arbetar sedan starten för att starta ett Musikens Hus i Stockholm. Det finns idag ingen naturlig samlingsplats för det professionella, fria konstmusiklivet.

Stockholm Art Music Center är en del av det större arbete som tillsammans med bla Musikcentrum Öst, Musikerförbundet, Symf, Arteprenör utarbetar planer för ett större, gemensamt Musikens Hus i Stockholm.


Viktigt för SAMC i ett Musikens hus är att det finns:


- Scener

- Repetitionslokaler

- Utrustning, scen och studio

- Instrumentarium

- Rum för komposition och projektarbete

- Kontorsplatser

- En bra restaurang med café


Målsättningen för SAMC med ett Musikens Hus är att samla en större del av det fria konstmusiklivet i Stockholm, såväl mindre organisationer som fria utövare.

Medlem i SAMC?


   Alla som vill arbeta för ett Musikens Hus i Stockholm, för att den nya, spännande konstmusiken ska få mer utrymme och möjligheter i samhället och

för det fria musiklivet inom konstmusiken är välkommen att bli medlem i SAMC.

Fyll i formuläret för medlemsansökan på länken: Medlemsansökan.

STOCKHOLM ART

MUSIC CENTER


Samlingspunkt för konstmusiken i Stockholm