Joakim Anterot - Inte en mörk källarlokal

Inte en mörk källarlokal

Joakim Anterot

   I en lägenhet på Erik Dahlbergatan, närmare bestämt hemma hos Henrik Strindberg samlades några engagerade musiker och tonsättare för att diskutera frågan om den samtida musikens plats i samhället. Vi ville bilda en förening som samlade tonsättare och musiker för att tillvarata och flytta fram den samtida musiken som under några år efter Rikskonserters nedläggning fått en allt tuffare tillvaro. Stadgar skrevs och en styrelse bildades. Förening SAMC, Stockholm Art Music Center, hade bildats.

   Varför behövs en sådan förening? Det fanns då redan ett antal framgångsrika föreningar i samma stil. Tanken var alltså att samla musiker och tonsättare under samma tak med en uttalad målsättning att skapa ett Musikens Hus för den samtida musiken. En central plats i Stockholm. Inte ett ställe där vi inte bara skulle kunna repetera, typ mörk källarlokal ett industriområde i en förort, utan där vi också flyttar fram positionerna rejält i musiklivet och för en publik. Ett Stockholm Art Music Center.

Som ordförande ser jag på detta som en otroligt viktig uppgift. Personligen har jag under mitt yrkesliv varit med om en guldålder då det under många år, sett i backspegeln, jämfört med idag fanns väsentligt bättre förutsättningar och villkor i Stockholm för vår konstart. Jag vill verka, och ta ett ansvar för, att detta inte stannar vid historia! Jag vill verka för en kreativ miljö där nya generationer växer fram.

   Vårt första arbete gällde en förstudie för att definiera behoven i ett center och tack vare Musikverkets medel gjordes en sådan studie. Samtidigt tog vi kontakt och blev inbjudna till initiativet Musikens Hus, som tittat på vår studie. Idag har samarbete med dem gått vidare och fördjupats vilket är helt i linje med våra initiala intressen. Att finnas mitt i ett cluster där musiken och publiken finns!

   Ensemblen och tonsättarna arbetar i den här turnén med som de själva säger: "objekt - spel på saker som inte är musikinstrument", eller som ensemblen har beskrivit den: "music for non-instrument objects, both amplified and digital". Det blir en spännande kväll med den senaste musiken från den internationella konstmusikscenen.

Fylkingen den 21/9 kl 20.00 Torkel Knutssonsgatan 2

100 kr i entré.

STOCKHOLM ART

MUSIC CENTER


Samlingspunkt för konstmusiken i Stockholm