Jan Risberg och Pierre Boulez

Pierre Boulez och SAMC

Jan Risberg

tonsättare. Sett internationellt så görs det mycket nutida konstmusik. Detta medför att den tekniska utvecklingen bland många musiker måste öka om vi ska kunna anställa svenska musiker. Detta faktum har aktualiserats i slutet av år 2017 genom ett debattinlägg av bla Stefan Forsberg, chef för Kungliga Filharmoniska Orkestern, Stockholm.

   I detta sammanhang så skulle SAMC kunna bidra i allra högsta grad till att öka kunskap om den nutida konstmusiken samt i förlängningen kanske bidra till en höjd nivå på både musikersidan och komponistsidan. Både musiker och komponister måste få möjlighet att spänna bågen mot nya så kallade höjder eller utmaningar.”

 

Jan Risberg, fd. ordförande och initiativtagare till SAMC

   ”I vår strävan att utveckla Stockholm Art Music Center SAMC) till en internationell mötesplats för svenska musiker och tonsättare samt främja utbytet med internationella kollegor, bad vi några kontakter om rekommendationsbrev.   

Nedan följer ett från maestro Pierre Boulez som var mycket uppmuntrande i sin framställning.

   Svenska Rikskonserter hade under många år byggt upp en rad kanaler för samarbeten över gränserna. Via Statens Musikverk görs en hel del kulturella samarbeten, men svenska ensemblers medverkan på internationella festivaler har minskat. Det betyder också att svenska komponisters verk framförs än mindre internationellt än tidigare.

   En viktig kontakt har varit en person i det fantastiska Paris-baserade centret IRCAM. Detta center startade av just Pierre Boulez efter en liten svensk förebild. Nämligen Radions satsning på nutida konstmusik via Karl-Birger Blomdahls styrande hand. Studio 2 i Radiohuset tjänade som förebild för den konsertlokal som finns på IRCAM. Dock har man här gjort en del akustiska förbättringar.

   Vår kontakt ville öppna dörren för samarbeten och lovade att huset stod till vårt förfogande samt att vi kunde få komma med i de EU-satsningar som IRCAM gör med andra europeiska institutioner inom vårt område. Vi kunde även få medverka i den Asiatiska slinga som man etablerat. Men av detta har intet blivit av på grund av bristande intresse från svenska bidragsinstitutioner.

   Ytterst handlar mycket om kunskap och hur den används. Ett annat incitament är pengar för att både få igång en fungerande verksamhet men också för att sprida kunskap. Efter snart 35 års arbete som lärare både inom Musikhögskolan Stockholm, förberedande skola - Södra Latins musikgymnasium samt grundnivå - Nacka Musikskola, så är min slutsats att kunnandet inom den nutida konstmusiken är väldigt låg. Detta gör att svenska musiker slår sig slätt i konkurrens från övriga världen. Ja, ni läste rätt! Idag söker man ett musikerjobb inom den klassiska musiken globalt!

   Detta innebär också en internationell konkurrens både bland musiker och

   Ensemblen och tonsättarna arbetar i den här turnén med som de själva säger: "objekt - spel på saker som inte är musikinstrument", eller som ensemblen har beskrivit den: "music for non-instrument objects, both amplified and digital". Det blir en spännande kväll med den senaste musiken från den internationella konstmusikscenen.

Fylkingen den 21/9 kl 20.00 Torkel Knutssonsgatan 2

100 kr i entré.

STOCKHOLM ART

MUSIC CENTER


Samlingspunkt för konstmusiken i Stockholm