Bli medlem

Medlemsavgiften för ett år är för närvarande 100 kr.

 

Föreningar och organisationer kan vara associerade medlemmar och knyts då till SAMC:s nätverk.

För att ansöka som associerad medlem använd mailadressen: info@stockholmartmusic.se.

 

För att bli medlem, fyll i nedanstående formulär och skicka in det till SAMC.

 

Använd följande adresser:

 

SAMC

c/o David Lennartsson

Gösta Ekmans väg 4

132 36  SALTSJÖ-BOO

 

eller

 

info@stockholmartmusic.se

 

   Ensemblen och tonsättarna arbetar i den här turnén med som de själva säger: "objekt - spel på saker som inte är musikinstrument", eller som ensemblen har beskrivit den: "music for non-instrument objects, both amplified and digital". Det blir en spännande kväll med den senaste musiken från den internationella konstmusikscenen.

Fylkingen den 21/9 kl 20.00 Torkel Knutssonsgatan 2

100 kr i entré.

STOCKHOLM ART

MUSIC CENTER


Samlingspunkt för konstmusiken i Stockholm